Përpunim inteligjent

Një punëtori standarde komerciale që integron sigurinë, mbrojtjen e mjedisit, inteligjencën, integrimin dhe sistemin, e krijuar posaçërisht për ndërmarrjet e përgatitjes agrokimike

Paketim inteligjent

Paketim plotësisht automatik i lëngjeve si koncentrate të emulsifikueshme dhe plehra të tretshëm në ujë.E gjithë linja adopton një strukturë me dy shtresa ...

Magazinim inteligjent

Përdorimi i rafteve dhe stivuesve tredimensionale dhe pajisjeve të tjera për ta bërë stivuesin të ecë në drejtimet horizontale dhe vertikale në korsitë midis rafteve tredimensionale

Shërbimi Inteligjent EPCM i Fabrikës

Kombinimi i praktikave të avancuara në industritë e ndërlidhura brenda dhe jashtë vendit dhe përvoja jonë praktike në industri na tregon, modeli EPCM është një relativisht...