produktet

Përpunimi inteligjent

Një punëtori standarde tregtare që integron sigurinë, mbrojtjen e mjedisit, inteligjencën, integrimin dhe sistemin, krijuar posaçërisht për ndërmarrjet e përgatitjes agrokimike

Paketimi inteligjent

Paketimi plotësisht automatik i lëngjeve të tilla si koncentratet e emulsifikueshme dhe plehrat e tretshëm në ujë. E gjithë linja miraton një strukturë me dy shtresa ...

Magazinimi inteligjent

Përdorimi i rafteve tre-dimensionale dhe stackers dhe pajisjeve të tjera për të bërë stacker të ecë në drejtimet horizontale dhe vertikale në korsitë midis rafteve tre-dimensionale

Shërbimi Inteligjent i Fabrikës EPCM

Kombinimi i praktikave të përparuara në industritë e lidhura brenda dhe jashtë vendit dhe përvoja jonë praktike në industri na tregon, Modeli EPCM është relativisht ...